Servis: +381 11 7432 453

 

Radni pritisak do 250 bara i protoka do 400 l/min čine ovu seriju posebno pogodnom za čišćenje kanala i cevi. Osobine i parametri pumpe se mogu lako promeniti zahvaljujući modularnom sistemu seta klipova. Pumpe zadovoljavaju ATEX kao i API standard i imaju hladjenje reduktorske kutije.

Ova serija je konstruisana da može uzimati i vodu koja je ugrejana do 65°C, a postepenim povećanjem temperature može se uzeti i voda ugrejana do 90°C. To čini ovu seriju jedinstvenom.

Pumpe serije 03 su razvijene kao sporohodne pumpe što im omogućava vrlo široku primenu što se tiče pogonskih agregata. Sa stanovišta održavanja ovo znači duže vreme rada izmedju servisa.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA