Servis: +381 11 7432 453

 

PTV Jets 1.1 60K bez i sa oklopom

Ova pumpa je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a i…

Opširnije…
PTV Jets 2.2 60K bez oklopa

Ova pumpa je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a i…

Opširnije…
Katalog reznih delova
PTV Jets 2.2 60K sa kućištem

Ova pumpa je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a i…

Opširnije…
PTV Jets 2.2 60K sa specijalnim oklopom protiv buke

Ova pumpa je u mogućnosti da obezbedi…

Opširnije…
Katalog reznih delova
PTV Jets 3.8 60K Basic

Ova pumpa je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a i…

Opširnije…
Katalog reznih delova
PTV Jets 3.8 60K Classic

Ovo je najprodavaniji model firme PTV. Ova pumpa je u mogućnosti da obezbedi…

Opširnije…
Katalog reznih delova
PTV Jets 3.8 60K Compact

Ovo je model koji ima mogućnost ostvarivanje 10 nivoa pritiska. Zbog ove osobine…

Opširnije…
Katalog reznih delova
PTV Jets 7.5 60C

Ovo je model koji ima mogućnost ostvarivanje 10 nivoa pritiska. Zbog ove osobine…

Opširnije…
PTV Jets 5.7 60C
PTV Jets 5.7/60C

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje velikih debljina ili stolova koji su…

Opširnije…
PRO 60/125
PRO 60/PRO 125

Ovo je model koji ima mogućnost ostvarivanje 2 nivoa pritiska. Ova pumpa je u mogućnosti…

Opširnije…
PTV Jets 5.7 60C
PTV Jets Advantage EP 94 50 S

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje velikih debljina ili stolova koji su…

Opširnije…