Servis: +381 11 7432 453

 

Telefon:
+381 11 7432 453

E-mail: servis@wpt.rs

Preduzeće Water Power Technology d.o.o. Beograd je ovlašćeni serviser za mašine češkog proizvođača PTV Spol, kao i za mašine nemačkog proizvođača WOMA GmbH. Servis pokriva prostor bivše Jugoslavije, odnosno region. Servis je na raspolaganju da po pozivu izvrši intervenciju u roku od 24 sata. Način poručivanja servisa je pismenim putem nakon zvanične ponude servisa. Posedujemo i magacin rezervnih delova potrebni našim korisnicima. Delovi se mogu dostaviti najkasnije do 48 sati od trenutka poručivanja delova. Pored standardnog servisa preduzeće Water Power Technology d.o.o. daje i savetodavnu podršku za korisnike naših mašina. Dovoljno je samo fotografisati problem i poslati putem email-a sa kratkim opisom. Svi eventualni problem se otklanjaju u što je moguće kraćem vremenskom periodu.

Treninzi, obuke i doobuke su takođe usluga koju preduzeće Water Power Technology d.o.o. može pružiti.

S obzirom na nedostatak tehničke podrške kod ostalih proizvođača mašina na našem tržištu, mi dajemo tehničku pordšku sa servisom za mašine drugih proizvođača. U ovom segmentu imamo jedan broj korisnika drugih tipova mašina koje koriste našu uslugu podrške u celini.