Servis: +381 11 7432 453

Preduzeće Water Power Technology d.o.o. Beograd
je ovlašćeni serviser za mašine češkog proizvođača PTV Spol,
kao i za mašine nemačkog proizvođača WOMA GmbH.