Servis: +381 11 7432 453

 

Ova serija je posebno projektovana za rad sa vodom koja u sebi ima prljavštine u vidu peska ili nekih drugih čvrstih čestica. Visokopritisne pumpe iz ove serije su projektovane da rade do pritisaka od 400 bara i protoka do 1700 l/min.

Za razliku od pumpi iz slične klase ARP serija je konstruisana da može uzimati i vodu koja je ugrejana do 65°C, a postepenim povećanjem temperature može se uzeti i voda ugrejana do 90°C.Osobine i parametri pumpe se mogu lako promeniti zahvaljujući modularnom sistemu seta klipova. Pumpe zadovoljavaju ATEX kao i API standard i imaju hlađenje reduktorske kutije. Pogonsko vratilo ima mogućnost povezivanja sa još jednom pumpom, čime se u mnogome povećava fleksibilnost. Pumpe serije ARP su razvijene kao sporohodne pumpe što im omogućava vrlo široku primenu što se tiče pogonskih agregata. Sa stanovišta održavanja ovo znači duže vreme rada između servisa.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA