Servis: +381 11 7432 453

Jedinice-sistemi

 

Laka za upravljanje jedinica za hladno pranje na električni pogon EcoCold 280, EcoCold 350 i EcoCold 500, predstavlja široko polje primene u industriji.

EcoCold 350 i EcoCold 500 mogu biti pogonjene i SuS motorom na benzin (B) ili dizel (D).

Ovo ih čini vrlo fleksibilne na zahtevnim terenskim čišćenjima. Jedinice imaju primenljiv radni pritisak. Zato se za nju može naći širok spektar delovanja. Sve ove jedinice rade sa izuzetno niskim nivoom buke. Stalan pritisak i vrlo mala povratna sila na alat, rezultuju vrlo siguran rad i rad bez zamora rukovaoca.

Fleksibilnost ovih uređaja je izražena i za njih možete uvek naći primenu u industriji.

U sklopu sa Hotbox 350/500 pretvara Vaš EcoCold uređaj u kompakt sistem za toplo pranje do 98°C.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Laka za upravljanje jedinica za hladno pranje na električni pogon EcoCold 350 i EcoCold 500, predstavlja široko polje primene u industriji. EcoCold 350 i EcoCold 500 mogu biti pogonjene i SuS motorom.

Ovo ih čini vrlo fleksibilne na zahtevnim terenskim čišćenjima. Jedinice imaju primenljiv radni pritisak. Zato se za nju može naći širok spektar delovanja. Sve ove jedinice rade sa izuzetno niskim nivoom buke. Stalan pritisak i vrlo mala povratna sila na alat, rezultuju vrlo siguran rad i rad bez zamora rukovaoca.

U sklopu sa Hotbox 350/500 pretvara Vaš EcoCold uređaj u kompakt sistem za toplo pranje do 98°C.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Sistem koji je idealan za velike protoke vode. Pri pritiscima od 1500 bara može isporučiti oko 605 l/min vode. Iz ovog razloga sistem je idealan za čišćenje velikih tankova, kanalizacija, cevi i drugo gde je potrebna velika količina vode a da je prljavština jako otporna na pritisak. WOMATIC 4 upravljački sistem vodi računa o ekonomičnosti kao i o bezbednosti prilikom rukovanja.

Uređaj se može isporučiti sa pogonom na dizel ili elektro agregat. Može se isporučiti kao mobilna ili kao stacionarna jedinica. Zahvaljujući oklopu buka je svedena na minimum. Ovaj oklop ima i zaštitnu ulogu ukoliko tečnost iz nekog razloga dospe u atmosferu.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Poseduje pogonski agregat visoke klase koji je jedinstven u oblasti gde se koriste jedinice sa toplom vodom. Još jedna prednost ovog sistema je odličan odnos cene i učinka. Može se transportovati i sa putničkim automobilom srednje klase.

Upravljačka jedinica WOMATIC-4 vodi računa o pritisku i broju obrtaja, time se dobija produženje veka delova koji se habaju i optimalni rezultati rada.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 


 

Poseduje pogonski agregat visoke klase koji je jedinstven u oblasti gde se koriste jedinice sa toplom vodom. Još jedna prednost ovog sistema je odličan odnos cene i učinka. Može se transportovati i sa putničkim automobilom srednje klase.

Upravljačka jedinica WOMATIC-4 vodi računa o pritisku i broju obrtaja, time se dobija produženje veka delova koji se habaju i optimalni rezultati rada.

 

 
 
 
 
PDFBROŠURA

 


 

 

Sa pritiscima do 1500 bara i protokom vode do 605 l/min, ovaj sistem je vrlo pogodan kao pokretna jedinica za čišćenje rezervoara, kanalizacija, cevi sa velikim prečnicima i još mnogo toga drugog. WOMATIC 4 uređaj kontroliše operacije i time doprinosi sigurnosti sistema.

Sistem se može isporučiti sa pogonom na elektro ili dizel pogon. Može biti mobilna ili stacionarna jedinica. Jedinica se isporučuje u zatvorenom kontejneru. Time se postiže izuzetno nizak nivo buke.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 


 

 

Sa pritiscima do 1500 bara i protokom vode do 605 l/min, ovaj sistem je vrlo pogodan kao pokretna jedinica za čišćenje rezervoara, kanalizacija, cevi sa velikim prečnicima i još mnogo toga drugog. WOMATIC 4 uređaj kontroliše operacije i time doprinosi sigurnosti sistema.

Sistem se može isporučiti sa pogonom na elektro ili dizel pogon. Može biti mobilna ili stacionarna jedinica. Jedinica se isporučuje u zatvorenom kontejneru. Time se postiže izuzetno nizak nivo buke.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 


 

 

Sa pritiscima do 1500 bara i protokom vode do 605 l/min, ovaj sistem je vrlo pogodan kao pokretna jedinica za čišćenje rezervoara, kanalizacija, cevi sa velikim prečnicima i još mnogo toga drugog. WOMATIC 4 uređaj kontroliše operacije i time doprinosi sigurnosti sistema.

Sistem se može isporučiti sa pogonom na elektro ili dizel pogon. Može biti mobilna ili stacionarna jedinica. Jedinica se isporučuje u zatvorenom kontejneru. Time se postiže izuzetno nizak nivo buke.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

 

Sa pritiscima do 1500 bara i protokom vode do 605 l/min, ovaj sistem je vrlo pogodan kao pokretna jedinica za čišćenje rezervoara, kanalizacija, cevi sa velikim prečnicima i još mnogo toga drugog. WOMATIC 4 uređaj kontroliše operacije i time doprinosi sigurnosti sistema.

Ecomaster 400Z sistem se može isporučiti sa pogonom na elektro ili dizel pogon. Može biti mobilna ili stacionarna jedinica. Jedinica se isporučuje u zatvorenom kontejneru. Time se postiže izuzetno nizak nivo buke.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

 

Sa pritiscima do 1500 bara i protokom vode do 605 l/min, ovaj sistem je vrlo pogodan kao pokretna jedinica za čišćenje rezervoara, kanalizacija, cevi sa velikim prečnicima i još mnogo toga drugog. WOMATIC 4 uređaj kontroliše operacije i time doprinosi sigurnosti sistema.

Sistem se može isporučiti sa pogonom na elektro ili dizel pogon. Može biti mobilna ili stacionarna jedinica.

Jedinica se isporučuje u zatvorenom kontejneru. Time se postiže izuzetno nizak nivo buke.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

 

Postiže pritiske do 1000 bara. Sistem je opremljen sa dve nezavisne visokopritisne pumpe sa kojima se mogu snabdeti jedan ili dva pištolja. Moguće je da se jedan pištolj snabde sa duplom količinom vode. Ovo sve zavisi od potreba korisnika.

Sistem je vrlo kompaktan i pogodan za transport što ga čini efikasnim za rad na terenu. Kontrolu svih funkcija vrši WOMATIC upravljački sistem. On smanjuje habanje delova za 30%.

Sistem je opremljen i elementima za zaštitu životne sredine, smanjena je buka sa oklopom, dupli zidovi tanka sprečavaju isticanje fluida.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

 

Sa pritiscima do 1500 bara i protokom vode do 605 l/min, ovaj sistem je vrlo pogodan kao pokretna jedinica za čišćenje rezervoara, kanalizacija, cevi sa velikim prečnicima i još mnogo toga drugog. WOMATIC 4 uređaj kontroliše operacije i time doprinosi sigurnosti sistema.

Sistem se može isporučiti sa pogonom na elektro ili dizel pogon. Može biti mobilna ili stacionarna jedinica.

Jedinica se isporučuje u zatvorenom kontejneru. Time se postiže izuzetno nizak nivo buke.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

 

Sa pritiscima do 1500 bara i protokom vode do 605 l/min, ovaj sistem je vrlo pogodan kao pokretna jedinica za čišćenje rezervoara, kanalizacija, cevi sa velikim prečnicima i jos mnogo toga drugog. WOMATIC 4 uređaj kontroliše operacije i time doprinosi sigurnosti sistema.

Sistem se može isporučiti sa pogonom na elektro ili dizel pogon. Može biti mobilna ili stacionarna jedinica. Jedinica se isporučuje u zatvorenom kontejneru. Time se postiže izuzetno nizak nivo buke.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 


 

 

Sistem idealan za velike protoke vode.

Pri pritiscima od 3000 bara može isporučiti oko 200 l/min vode. Iz ovog razloga sistem je idealan za čišćenje velikih tankova, kanalizacija, cevi i drugo gde je potrebna velika količina vode a da je prljavština jako otporna na pritisak. WOMATIC 4 upravljački sistem vodi računa o ekonomičnosti kao i o bezbednosti prilikom rukovanja.

Ecomaster 1000M uređaj se može isporučiti sa pogonom na dizel ili elektro agregat. Može se isporučiti kao mobilna ili kao stacionarna jedinica. Zahvaljujući oklopu buka je svedena na minimum. Ovaj oklop ima i zaštitnu ulogu ukoliko tečnost iz nekog razloga dospe u atmosferu.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 


 

 

Jedinstven u svojoj klasi, koristi se na velikim konstrukcijama i industrijskim objektima. EcoPro 2500 sistem je jako kompaktan, lako se transportuje, priprema za rad je vrlo kratka tako da se sa njim može vrlo brzo intervenisati.

Sistem je opremljen sa inovativnom WOMATIC 4 kontrolom koja vodi računa o svim funkcijama. Ona iz sistema izvlači maksimalnu izlaznu snagu vode uz optimalnu potrošnju goriva. Uz pomoć ovog sistema potrošnja goriva je smanjena za 30%, a pouzdanost sistema i vek trajanja su povećani.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 


 

 

Ecomaster 250M sistem je idealan za velike protoke vode.

Pri pritiscima od 3000 bara moze isporučiti oko 40 l/min vode. Iz ovog razloga sistem je idealan za čišćenje velikih tankova, kanalizacija, cevi i drugo gde je potrebna velika količina vode a da je prljavšina jako otporna na pritisak. WOMATIC 4 upravljački sistem vodi računa o ekonomičnosti kao i o bezbednosti prilikom rukovanja.

Uređaj se može isporučiti sa pogonom na dizel ili elektro agregat. Može se isporučiti kao mobilna ili stacionarna jedinica. Zahvaljujući oklopu buka je svedena na minimum. Ovaj oklop ima i zaštitnu ulogu ukoliko tečnost iz nekog razloga dospe u atmosferu.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 


 

 

Ecomaster 400M sistem je malih dimenzija i lako pokretljiv. To ga čini primenljivim u mnogim situacijama. Sistem ima veliki opseg pritisaka tako da može da se primenjuje u raznim situacijama. Vrlo nizak nivo buke kao i lakše rukovanje čini ovaj sistem vrlo sigurnim za operatera.

Postoji mogućnost da se na sistem doda Hotbox 350/500 koji može grejati vodu i tako dobiti vodu sa visokim pritiskom i temperaturom do 95 stepeni.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 


 

 

Namenjen je za čišćenje i održavanje velikih konstrukcija i industrijskih objekata. Pritisak se može povećati sa 2500 na 3000 bara što ga u ovoj klasi stavlja iznad svih jedinica.

U ovaj sistem su implementirana najbolja rešenja svih WOMA proizvoda i uz WOMATIC 4 kontrolni sistem ovaj sistem je jako pouzdan i na visokom nivou što se tiče sigurnosti. Pritisak i broj obrtaja je kontrolisan i tako je obezbeđen visok stepen iskorišćenja sa malim troškovima.

Sistem je opremljen sa sabirnikom za vodu za zaštitu životne sredine od raznih curenja.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 


 

 

Dvostruka fleksibilnost.

Glavni adut ovog sistema su dve pumpe koje su ugrađene u njega. Zbog ove osobine je jako pogodan za čišćenje velikih konstrukcija i zgrada. Na njemu može raditi istovremeno jedan ili dva pištolja, u zavisnosti od potrebe. Može se raditi i samo sa jednim pištoljem što automatski reguliše WOMATIC 4 sistem.

Sistem se isporučuje sa dizel ili elektro agregatom, kao i stabilni ili mobilni sistem. Opremljen je sabirnikom za tečnost koja se pojavljuje usled kondenzacije ili curenja kako bi sačuvao životnu sredinu.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

 

Sistem idealan za velike protoke vode.Pri pritiscima od 3000 bara može isporučiti oko 186 l/min vode. Iz ovog razloga sistem je idealan za čišćenje velikih tankova, kanalizacija, cevi i drugo gde je potrebna velika količina vode a da je prljavština jako otporna na pritisak.

WOMATIC 4 upravljački sistem vodi računa o ekonomičnosti kao i o bezbednosti prilikom rukovanja. Uređaj se može isporučiti sa pogonom na dizel ili elektro agregat. Može se isporučiti kao mobilna ili kao stacionarna jedinica.

Zahvaljujući oklopu buka je svedena na minimum. Ovaj oklop ima i zaštitnu ulogu ukoliko tečnost iz nekog razloga dospe u atmosferu.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA