Servis: +381 11 7432 453

 

Dekontaminacija zgrada, elektrana, brodova i mašina podleže strogim kriterijumima kontrole.

WMA sistemi nude siguran i efikasan način čišćenja i uklanjanja, pri svakodnevnoj upotrebi. Ovi sistemi su primenljivi kod depozita, vlaknasto ojačanih premaza, kontaminiranih premaza, lakiranih površina, ulja, maziva, zračenja, čađi, kao i eksplozivnih materija i goriva.

 

 
 
 
 
 
 
PDF