Servis: +381 11 7432 453

 

Karakteristika ovog tipa stola je modularni sistem vođica, lak prilaz kadi odnosno radnom komadu, veliki hod Z ose i opciono dve visine portala.

Prilaz radnom komadu radi kontrole ili uklanjanja sa radne površine je olakšan iz razloga što su vođice nisko pozicionirane i na njih je moguće stati. Iz ovog razloga su vrlo pogodni za nanos materijala. Što se tiče Z ose ima hod 500 mm i iz ovog razloga je ovaj tip stola pogodan za 3D rezanje pod uglom do 60 stepeni. Modularni sistem obezbeđuje isporuku ovog tipa stola i do dužine 30 m.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF