Servis: +381 11 7432 453

 

 • Vrhunski program sa modularnim konceptom
 • Veoma dobre CAD sličnosti sa AutoCAD-om
 • Kvalitetan dizajn
 • Otvorena baza podataka tehnologije
 • Veliki izbor opcija na različitim jezicima
 • Odlična podrška proizvođača

 

Moduli:

 • IGEMS R10 – Modul ima srce programa koji je kombinovan sa ostalim
 • AWJ – osnovni CAM modul. Zajedno sa IGEMS R10 predstavlja osnov za rad sa programom. Podržane operacije: rad sa internom bazom podataka, priprema pripremka za sešenje. Generisanje CNC koda.
 • 2D CAM – Osnovni CM modul. Zajedno sa IGEMS R10 predstavlja osnovni rad sa programom. Podrzane operacije: kreiranje osnovnih oblika u sopstvenom okruzenju internog CAD, Ucitavanje dwg i dxf fajlova.
 • CAM – Tools – Modul za analizu i optimizaciju učitanog ili kreiranog oblika. Modul nije uticajan na rad ali je izuzetno pogodan za nalaženje grešaka. Pomaže da se oblik optimizuje, očisti i omogući kraći CNC kod koji se generiše.
 • Nesting Level 1 – Vrlo bitan alat za poluautomatsko i automatsko uklapanje.
 • Nesting Level 2 – Veoma vazan alat za sečenje velikih serija. U mogućnosti je da uklopi tražene poluproizvode sa maksimalnom efektivnosti što je važno za smanjenje količine isečenog materijala.
 • CAM 5X ( Sečenje kosina) – Modul stvoren za petoosne mašine. Podiže mogućnosti 2D CAM modula sa ostalim funkcijama.
 • Data Exchange – Mogućnost da se CBF, GEO, TAG, ORD, WMF, IGS fajlovi učitaju u IGEMS. Vrlo je koristan za korisnike koji imaju bazu podataka u nekom od ovih formata i žele da rade sa njima. Modul je u mogućnosti da preuzme i CNC kod.
 • SignMaker – Za rad sa JPG/BMP modelima i fontovima u okruženju internog CAD-a. Modul je prvenstveno pogodan za korisnike koji rade sa štampanim modelima.
 • TileMaker – Za pločice, inlaje i mozaike.
 • Organizer – Pomaže za čuvanje informacija o realizovanim i planiranim poslovima, korisnicima itd. Zasnovan je na SQL bazi podataka i dozvoljava brzi pristup u skladu sa određenim zahtevima.
 • Floating Licence – Dozvoljava rad više ljudi bez upotrebe ključa na više računara.

igems-r10-2