Servis: +381 11 7432 453

 

Ovo je model koji ima mogućnost ostvarivanje 10 nivoa pritiska. Zbog ove osobine pogodna je za rezanje raznih materijala koji su osetljvi na delovanje vodenog mlaza.

Pumpa PTV Jets 3.8 60K Compact je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protokom vode od 3.8L/min. Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje svih vrsta materijala i debljina.

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome upravljati sa CNC stola ručno ili automatski. Pumpa ima smanjen nivo buke i tako je pogodna za postavljanje pored CNC stolova.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF