Servis: +381 11 7432 453

 

Ova pumpa PTV Jets 5.7 je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protok vode od 5.7L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje velikih debljina ili stolova koji su opremljeni sa više reznih glava. Može se koristiti rezna glava veličine 17 ili dve veličine 12, što u mnogome znači sa aspekta brzine.

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome upravljati sa CNC stola ručno ili automatski.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF