Servis: +381 11 7432 453

 

PTV Jets 7.5 60c je model koji ima mogućnost ostvarivanja 10 nivoa pritiska. Zbog ove osobine pogodna je za rezanje raznih materijala koji su osetljvi na delovanje vodenog mlaza.

Ova pumpa je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protok vode od 7.5L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje svih vrsta materijala i debljina. Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome upravljati sa CNC stola ručno ili automatski. Pumpa ima smanjen nivo buke i tako je pogodna za postavljanje pored CNC stolova.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF