Servis: +381 11 7432 453

 

Kod bilo kojih legura metala, čelika, betona, prenapregnut beton, tvrda keramika i kod mnogo drugih materijala, WOMA sistem za sečenje prosto ne poznaje prepreku.

Kombinacijom abrazivnog sečenja, visokog pritiska i odgovarajućih dizni može se postići tražena preciznost.

Ovo je razlog uspeha WOMA sistema za sečenje u mnogim industrijama.

 

 
 
 
 
 
 
PDF