Servis: +381 11 7432 453

 

Sedimentaciona jedinica je namenjena za ukljanjanje abrazivnog meterijala i nečistoća (max 1.6 mm), stvorenih tokom procesa rezanja iz kade. Sistem radi po principu taloženja nečistoća u tanku.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF