Servis: +381 11 7432 453

 

Namenjen je za uklanjanje mehaničke nečistoće (iskorišćenog abraziva i čestice do 3 mm prečnika) iz kade.

Osnova sistema je varena konstrukcija na koju su smešteni pneumatska pumpa, muljna pumpa, upravljanje i mehanički hidrociklon. U sastavu sistema je usisni vod od nerđajućeg čelika kroz koji se usisava voda i abraziv iz kade.

Ova smesa pomoću debelozidne cevi ulazi u hidrociklon gde se odvaja voda. Zatim voda odlazi u pomoćni tank a čvrste čestice u separacionu vreću. Ostatak vode iz vreće ide u pomoćni tank i onda se pomoću muljne pumpe ubacuje u kadu. Kada se vreća napuni ona se zameni.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF