Servis: +381 11 7432 453

02 serija

 

Radni pritisak do 750 bara i protok do 229 l/min čine ovu seriju posebno pogodnom za čišćenje cevi, cevnih snopova, kanalizacija, rezervoara i kontejnera. Pumpe serije 02 su razvijene kao sporohodne pumpe što im omogućava vrlo široku primenu što se tiče pogonskih agregata. Sa stanovišta održavanja ovo znači duže vreme rada između servisa. Poseduju i hlađenje reduktorske kutije.

Pogonsko vratilo ima mogućnost povezivanja sa još jednom pumpom, čime se u mnogome povećava fleksibilnost i udvostručuje izlazne parametre. Ova serija je konstruisana da može uzimati i vodu koja je ugrejana do 65°C, a postepenim povećanjem temperature može se uzeti i voda ugrejana do 90°C.

Pumpe zadovoljavaju ATEX kao i API standard.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA