Servis: +381 11 7432 453

Z serija

 

Korišćenjem pritiska do 1500 bara i velike količine protoka vode do 605 l/min, ova serija je odlična za teška uklanjanja betona i skidanje debelih i čvrstih zaštitnih premaza. Ova serija je opremljena hlađenjem reduktora i tako nije izložena zamoru usled povišene temperature. Ovo ima za posledicu dug radni vek i duge intervale između dva servisa.

Osobine i parametri pumpe se mogu lako promeniti zahvaljujući modularnom sistemu seta klipova. Ova pumpa ima takvu konstrukciju ulaznog vratila da se može spojiti sa još jednom pumpom i tako udvostručiti učinak. Ova serija je konstruisana da može uzimati i vodu koja je ugrejana do 65°C, a postepenim povećanjem temperature može se uzeti i voda ugrejana do 90°C. To čini ovu seriju jedinstvenom. Pumpe zadovoljavaju ATEX kao i API standard.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA