Servis: +381 11 7432 453

 

Proizvodnja aluminijuma je vrlo zastupljena danas jer se aluminijum sve više primenjuje u raznim granama industrije. Nus produkti u procesu proizvodnje aluminijuma se vrlo uspešno odstranjuju sa pritiscima od 1500 do 3000 bara. Treba imati na umu da se osnovni materijal ne oštećuje prilikom čišćenja sa našim WOMA sistemima.

WOMA ima 45 godina iskustva u razvoju čišćenja postrojenja, čiji su zahtevi vrlo specifični i prilagođeni tehnološkom sistemu korisnika.

 

 
 
 
 
 
 
PDF