Servis: +381 11 7432 453

Čišćenje

Čišćenje

WOMA sistemi se sada koriste u mnogim hemijskim i procesnim industrijama u velikoj meri i često kao jedini način za čišćenje.
Primenu nalazi za čišćenje rezervoara boja, lakova, smola i to radi bez ikakvih ostataka na tretiranoj površini.
WOMA je postavila standard u čišćenju cevnih sistema kao i cevnih snopova i ne samo to, vec su alati i načini čišćenja WOMA sertifikovani kao izuzetno sigurni.

 

Dekontaminacija zgrada, elektrana, brodova i mašina podleže strogim kriterijumima kontrole.

WMA sistemi nude siguran i efikasan način čišćenja i uklanjanja, pri svakodnevnoj upotrebi. Ovi sistemi su primenljivi kod depozita, vlaknasto ojačanih premaza, kontaminiranih premaza, lakiranih površina, ulja, maziva, zračenja, čađi, kao i eksplozivnih materija i goriva.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Uklanjanjem zacepljenja, smanjenje zagađenja okoline kao i eliminisanje neprijatnih mirisa, naša WOMA tehnologija se dokazala u tehnologiji čišćenja kanalizacionih cevi u mnogim aspektima.

Sa našim sistemom uklanjanje materijala kao što su talog, premazi, beton, korozija, sedimentne naslage, oksidne naslage, mulj, prljavštine, korenja i mnogo drugog je vrlo efikasno i jednostavno.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Naša tehnologija se može primeniti u širokom polju automobilske industrije, od izrade čelika do završnih radova proizvoda u različitim oblicima.

Njome se mogu uklanjati peščane tvrdokorne naslage posle livenja, ulja, emulzije, boje.

Naš sistem za sečenje vodenim mlazom se vrlo efikasno primenjuje kod sečenja penastih materijala, izolacionih materijala koji su vrlo zastupljeni u ovoj industriji. Tu su takođe i guma, plastika, keramika, tepisi i tekstil.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Sistem za čišćenje cevi WOMA se koristi kod cevi koje su u potpunosti Ili delimično zacepljene, naslagama ili transportnim materijalom. Ovo se ostvaruje pneumatski vodenim rotirajućim alatima sa pritiscima do 1500 bara.

Za cevne snopove kao što su izmenjivači toplote, grejači ili isparivači, mogu se iskoristiti whirl dizne za čišćenje. U ponudi je i pribor koji omogućava lakše i sugurnije rukovanje sa ovim priborom.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

WOMA sistem Tankmaster XXL, XL i S su razvijeni kao ručni alat za optimalno čišćenje velikih kontejnera. Proces čišćenja se odvija sa specijalnim rotirajućim glavama sa diznama. Na pritiscima do 3000 bara i protoku do 600 l/min, ni jedna tvrda naslaga ne može da ostane na zidu posude.

Upotrebom posebnih glava za čišćenje tankova i produženim prihvatima postiže se vrlo efikasno čišćenje tankova.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Naslage bitumena se mogu naći na mnogim mestima na ulici, krovovima, farbanim konstrukcijama, rezervoarima i na mnogim drugim mestima. Termoplastične osobine bitumena postavljaju posebne zahteve za proces čišćenja.

Fleksibilnost naše tehnologije omogućava čišćenje bitumena sa metalnih i nemetalnih površina, koje u potpunosti ostaju čiste.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Nevezano da li je materija kojim je pod uprljan boja, plastični premaz, asfalt, beton, gumeni tragovi, ulje, rđa, naš sistem za visiokopritisno čišćenje je bez premca.

Veliko polje primene obezbeđuje da se WOMA sistem može primeniti u čišćenju industrijskih površina kako horizontalnih tako i vertikalnih.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Bez obzira na vrstu materijala na primer, farba, beton, gumeni tragovi, ulje, rđa, naši alati bez konkurencije odstranjuju sve.

Široka mogućnost ovih sistema obezbeđuje da se oni mogu primeniti u mnogim slučajevima čišćenja kako horizontalnih tako i vertikalnih površina.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Farbe, lakovi, presvlake, elastične presvlake se moraju u potpunosti ukloniti sa površina. Za ove potrebe se sve više korisnika opredeljuje za Ecotherm 600 i Ecotherm 800.

Sa temperaturama do 98°C i pritiscima do 800 bara, ovi sistemi čine da površine nakon čišćenja izgledaju kao nove. Još jedna primena je čišćenje i restauracija fasada bez agresivnih hemikalija i materijala koje treba negde i odložiti.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Usled dugotrajnog zapljuskivanja dokova, plovila, bova, itd. dolazi do formiranja debelog sloja algi, školjki i naslaga, čije je uklanjanje vrlo bitno sa aspekta veka trajanja.

Prenosivi kompaktni sistemi WOMA Eco Cold i Ecotherm pokazuju svoju posebnu fleksibilnost za čišćenje ovih aplikacija. Podesivi pritisak obezbedjuje dobre rezultate čišćenja i efikasnost. Istovremeno se površina tretira samo do osnovnog materijala i time su lakše uočljivi defekti na površini.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

U industriji izrade čelika upotrebljeni kalupi moraju biti temeljno očišćeni od nalepa. U poređenju sa konvencionalnim metodama abrazivnog skidanja nalepa, WOMA visokopritisni sistemi imaju mnoge prednosti: smanjuje se vreme čišćenja i samim tim vreme zastoja za četiri puta i produžava se vek trajanja kalupa. Sistem WOMA skida sve vrste nalepa u jednom prolazu i svaki drugi dodatni postupak nije potreban.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Sistem za čišćenje cevi WOMA se koristi kod cevi koje su u potpunosti Ili delimično začepljene naslagama ili transportnim materijalom. Ovo se ostvaruje pneumatski vodenim rotirajućim alatima sa pritiscima do 1500 bara.

Za cevne snopove kao što su izmenjivači toplote, grejači ili isparivači, mogu se iskoristiti whirl dizne za čišćenje. U ponudi je i pribor koji omogućava lakše i sugurnije rukovanje sa ovim priborom.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Sita i filteri su vrlo važni elementi u mnogim industrijskim procesima.

Da bi se održala konstantna pouzdanost procesa, potrebno je pokloniti posebnu pažnju na ove elemente i osigurati njihovu produktivnost.

Naši sistemi služe za čišćenje filtera od bilo kakvih naslaga, boja, lakova, oksida, kalcifikata i drugog.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA