Servis: +381 11 7432 453

Rezanje Woma

 

Visokoprecizno sečenje u maksimalno zaštićenom području nije nikakav problem za WOMA sisteme za sečenje.

Nemački nacionalni institut za istražvanje materijala je sertifikovao naš sistem za sečenje cevi do 40mm. Rezultat je takođe precizan kružni rez.

Naravno i ostali drugi materijali kao beton, prenapregnut beton i visokotvrda keramika se mogu seći bez problema.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Kod demontaže starih projektila WOMA tehnologija se sa uspehom primenjuje. Odlike ovakvog uklanjanja opasnih – eksplozivnih materija je što je hladan rez i nema inicijalne toplote koja bi dovela do eksplozije.

Visokoprecizno sečenje u maksimalno zaštićenom području nije nikakav problem za WOMA sisteme za sečenje. Nemački nacionalni institut za istraživanje materijala je sertifikovao naš sistem za sečenje cevi do 40mm.

Rezultat je takođe precizan kružni rez. Naravno i ostali drugi materijali kao beton, prenapregnut beton i visokotvrda keramika se mogu seći bez problema.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ogromna količina guma za teške građevinske mašine ili mašine iz rudnika se ne može demontirati bez sečenja guma.

Alat za sečenje WOMA se najbolje bori sa materijalima koji su elestični i otporni na rezanje kao sto je guma. Kombinacijom abrazivnog sečenja, visokog pritiska i odgovarajućih dizni može se postići tražena preciznost. Ovo je razlog uspeha WOMA sistema za sečenje u mnogim industrijama.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Sečenje betona WOMA tehnologijom je primenljivo kako kod izrade otvora prilikom gradnje tako i kod demontaže starih građevina. Kod bilo kojih legura metala, čelika, betona, prenapregnut beton, tvrda keramika i kod mnogo drugih materijala WOMA sistem za sečenje prosto ne poznaje prepreku.

Kombinacijom abrazivnog sečenja, visokog pritiska i odgovarajućih dizni može se postići tražena preciznost. Ovo je razlog uspeha WOMA sistema za sečenje u mnogim industrijama.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Sečenje cevi sa WOMA sistemom je primenljivo kako kod izrade novih postrojenja tako i kod demontaže starih.

Glavna osobina je precizno rezanje na terenu, hladan rez koji može seći u sredini koja je zapaljiva. Struktura materijala se ne menja. Kod bilo kojih legura metala, čelika, betona, prenapregnut beton, tvrda keramika i kod mnogo drugih materijala WOMA sistem za sečenje prosto ne poznaje prepreku.

Kombinacijom abrazivnog sečenja, visokog pritiska i odgovarajućih dizni može se postići tražena preciznost. Ovo je razlog uspeha WOMA sistema za sečenje u mnogim industrijama.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Kod bilo kojih legura metala, čelika, betona, prenapregnut beton, tvrda keramika i kod mnogo drugih materijala, WOMA sistem za sečenje prosto ne poznaje prepreku.

Kombinacijom abrazivnog sečenja, visokog pritiska i odgovarajućih dizni može se postići tražena preciznost.

Ovo je razlog uspeha WOMA sistema za sečenje u mnogim industrijama.

 

 
 
 
 
 
 
PDF