Servis: +381 11 7432 453

CAD/CAM softver

 

WRYKRS je Česki proizvod koji je namenjen uglavnom za 2D sečenje. Vrlo je jednostavan za korišćenje. Poseduje paletu alata koja omogućava vrlo lako programiranje.

Tu se izdvajaju opcije optmizacije i smanjenje utroška materijala. Vrlo je pogodan za evidenciju ostataka materija, izradu razvijenih delova koje treba savijati posle sečenja. Pomoću njega se može raditi i graviranje u materijalu.

Dostupan je na više jezika. Vrlo bitna stvar koja ga izdvaja od drugih je i odlična podrška proizvođača.

 

 

 • Vrhunski program sa modularnim konceptom
 • Veoma dobre CAD sličnosti sa AutoCAD-om
 • Kvalitetan dizajn
 • Otvorena baza podataka tehnologije
 • Veliki izbor opcija na različitim jezicima
 • Odlična podrška proizvođača

 

Moduli:

 • IGEMS R10 – Modul ima srce programa koji je kombinovan sa ostalim
 • AWJ – osnovni CAM modul. Zajedno sa IGEMS R10 predstavlja osnov za rad sa programom. Podržane operacije: rad sa internom bazom podataka, priprema pripremka za sešenje. Generisanje CNC koda.
 • 2D CAM – Osnovni CM modul. Zajedno sa IGEMS R10 predstavlja osnovni rad sa programom. Podrzane operacije: kreiranje osnovnih oblika u sopstvenom okruzenju internog CAD, Ucitavanje dwg i dxf fajlova.
 • CAM – Tools – Modul za analizu i optimizaciju učitanog ili kreiranog oblika. Modul nije uticajan na rad ali je izuzetno pogodan za nalaženje grešaka. Pomaže da se oblik optimizuje, očisti i omogući kraći CNC kod koji se generiše.
 • Nesting Level 1 – Vrlo bitan alat za poluautomatsko i automatsko uklapanje.
 • Nesting Level 2 – Veoma vazan alat za sečenje velikih serija. U mogućnosti je da uklopi tražene poluproizvode sa maksimalnom efektivnosti što je važno za smanjenje količine isečenog materijala.
 • CAM 5X ( Sečenje kosina) – Modul stvoren za petoosne mašine. Podiže mogućnosti 2D CAM modula sa ostalim funkcijama.
 • Data Exchange – Mogućnost da se CBF, GEO, TAG, ORD, WMF, IGS fajlovi učitaju u IGEMS. Vrlo je koristan za korisnike koji imaju bazu podataka u nekom od ovih formata i žele da rade sa njima. Modul je u mogućnosti da preuzme i CNC kod.
 • SignMaker – Za rad sa JPG/BMP modelima i fontovima u okruženju internog CAD-a. Modul je prvenstveno pogodan za korisnike koji rade sa štampanim modelima.
 • TileMaker – Za pločice, inlaje i mozaike.
 • Organizer – Pomaže za čuvanje informacija o realizovanim i planiranim poslovima, korisnicima itd. Zasnovan je na SQL bazi podataka i dozvoljava brzi pristup u skladu sa određenim zahtevima.
 • Floating Licence – Dozvoljava rad više ljudi bez upotrebe ključa na više računara.

igems-r10-2