Servis: +381 11 7432 453

CNC rezni stolovi

 

Jedan primer konstrukcije je Smart Jet II-S CNC sto koji koristi čistu vodu za sečenje. Mašina je opremljena sa sistemom promenljivih pokretnih rešetki koje imaju mogućnost da prihvate komad za sečenje dok se na drugoj rešetki istovremeno seče komad.

Ovaj sistem u mnogome ubrzava proces sečenja. Sigurnost pri radu je osigurana sigurnosnom zaštitom kao i laser barijerom.

 

 

Specijalni i izuzetno dinamičan sto modela Dynamite, sa portalom od kompozita karbona za sečenje čistom vodom u 2D.

Jaka konstrukcija od čelika i kada od nerđajućeg čelika u sklopu su konstruisani prema zahtevu korisnika. Ubrzanja su i do 2G sa linearnim servomotorima.

 

 

Kao i L verzija ovog stola, konstrukcija modela Smart Jet II-S je od čelika, kada u celini sa aluminijumskim vođicama i kugličnim klizačima.

Postoji mogućnost dodavanja mnogih opcija i pribora kao i mogućnost sečenja čistim ili abrazivnim vodenim mlazom.

 

 

Model Smart Jet II-L je veoma jednostavna izvedba sa ekonomski isplativom varijantom za 2D rezanje.

Ovaj sto odlikuje aluminijumski portal i čelična konstrukcija na kojoj se nalaze i linearne vođice zbog čega ovaj sto ima nižu cenu koštanja.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Uni jet je ubedljivo najprodavaniji model stola koji je u sebi akumulirao sve dobre i proverene osobine tokom razvoja CNC stolova u PTV-u.

Što takođe ima odvojenu kadu od vođica i portala što je povoljno sa aspekta stabilnosti i nosivosti sistema.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Glavna prednost ovog modela stola je da je on što se tiče nivoa opreme na samom vrhu. Prvenstveno misli na funkcije koje ovaj sto može pružiti. Tako ovaj sto može regulisati nivo vode u kadi automatski, zvučna i svetlosna signalizacija doprinosi bezbednom radu na ovom tipu stola.

Ovaj tip stola ima nezavisno postavljenu kadu unutar rama i vođica koje okružuju kadu. Prednost nezavisno postavljene kade je to što na njih mogu da se polože materijali većih težina, dinamika rada prilikom rezanja tanjih materijala ne utiče na kvalitet reza.

 

Karakteristika ovog tipa stola je modularni sistem vođica, lak prilaz kadi odnosno radnom komadu, veliki hod Z ose i opciono dve visine portala.

Prilaz radnom komadu radi kontrole ili uklanjanja sa radne površine je olakšan iz razloga što su vođice nisko pozicionirane i na njih je moguće stati. Iz ovog razloga su vrlo pogodni za nanos materijala. Što se tiče Z ose ima hod 500 mm i iz ovog razloga je ovaj tip stola pogodan za 3D rezanje pod uglom do 60 stepeni. Modularni sistem obezbeđuje isporuku ovog tipa stola i do dužine 30 m.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Mašina za MIKRO rezanje abrazivnim vodenim mlazom.

Opciono ovaj tip stola može biti namenjen i za sečenje čistom vodom (bez abraziva). Zbog svoje dobre osobine koja je suštinska, a to je vrlo uzan rez, 0.3 mm, ovaj tip stola je primenljiv na aplikacije kao što su delovi za protetiku kako zubarsku tako i opštu, zlatarska delatnost, elektronska delatnost i sve više se u poslednje vreme primenjuje u prehrambenoj industriji.