Servis: +381 11 7432 453

Primena

Wpt-gallery-66

Water Jet – Sečenje materijala vodenim mlazom

Obrada i sečenje metala, plastike, keramike, kamena Water jet-om

Vršimo prodaju i servis Water Jet mašina.
Materijali koje ova tehnologija može da reže su:
– metal
– aluminijum
– keramika
– prohrom
– plastika
– staklo
– drvo
– guma
– mermer

 

Ova tehnologija omogućava veliku preciznost i veliku iskorišćenost materijala. Debljina materijala za obradu je do 350 mm.

Pritisak vode za sečenje materijala može biti veći od 4150 bara, tako da brzina vode može iznositi i više od 1000 m/s. Za sečenje mekanih materijala koristi se samo voda, dok se za čvrste materijale uz vodu se koristi i pesak.

 

 

Visokoprecizno sečenje u maksimalno zaštićenom području nije nikakav problem za WOMA sisteme za sečenje.

Nemački nacionalni institut za istražvanje materijala je sertifikovao naš sistem za sečenje cevi do 40mm. Rezultat je takođe precizan kružni rez.

Naravno i ostali drugi materijali kao beton, prenapregnut beton i visokotvrda keramika se mogu seći bez problema.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Kod demontaže starih projektila WOMA tehnologija se sa uspehom primenjuje. Odlike ovakvog uklanjanja opasnih – eksplozivnih materija je što je hladan rez i nema inicijalne toplote koja bi dovela do eksplozije.

Visokoprecizno sečenje u maksimalno zaštićenom području nije nikakav problem za WOMA sisteme za sečenje. Nemački nacionalni institut za istraživanje materijala je sertifikovao naš sistem za sečenje cevi do 40mm.

Rezultat je takođe precizan kružni rez. Naravno i ostali drugi materijali kao beton, prenapregnut beton i visokotvrda keramika se mogu seći bez problema.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ogromna količina guma za teške građevinske mašine ili mašine iz rudnika se ne može demontirati bez sečenja guma.

Alat za sečenje WOMA se najbolje bori sa materijalima koji su elestični i otporni na rezanje kao sto je guma. Kombinacijom abrazivnog sečenja, visokog pritiska i odgovarajućih dizni može se postići tražena preciznost. Ovo je razlog uspeha WOMA sistema za sečenje u mnogim industrijama.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Sečenje betona WOMA tehnologijom je primenljivo kako kod izrade otvora prilikom gradnje tako i kod demontaže starih građevina. Kod bilo kojih legura metala, čelika, betona, prenapregnut beton, tvrda keramika i kod mnogo drugih materijala WOMA sistem za sečenje prosto ne poznaje prepreku.

Kombinacijom abrazivnog sečenja, visokog pritiska i odgovarajućih dizni može se postići tražena preciznost. Ovo je razlog uspeha WOMA sistema za sečenje u mnogim industrijama.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Sečenje cevi sa WOMA sistemom je primenljivo kako kod izrade novih postrojenja tako i kod demontaže starih.

Glavna osobina je precizno rezanje na terenu, hladan rez koji može seći u sredini koja je zapaljiva. Struktura materijala se ne menja. Kod bilo kojih legura metala, čelika, betona, prenapregnut beton, tvrda keramika i kod mnogo drugih materijala WOMA sistem za sečenje prosto ne poznaje prepreku.

Kombinacijom abrazivnog sečenja, visokog pritiska i odgovarajućih dizni može se postići tražena preciznost. Ovo je razlog uspeha WOMA sistema za sečenje u mnogim industrijama.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Kod bilo kojih legura metala, čelika, betona, prenapregnut beton, tvrda keramika i kod mnogo drugih materijala, WOMA sistem za sečenje prosto ne poznaje prepreku.

Kombinacijom abrazivnog sečenja, visokog pritiska i odgovarajućih dizni može se postići tražena preciznost.

Ovo je razlog uspeha WOMA sistema za sečenje u mnogim industrijama.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Efikasnost čišćenja puteva, pista i ostalih saobraćajnica je važan imperativ. Velikom izloženošću guma, površine gube na trenju koje je vrlo bitno za siguran saobraćaj.

WOMA oprema i sistemi omogućavaju povećanje hrapavosti tih površina sa velikom efikasnošću što je presudno u čišćenju velikih površina. Čak i uklanjanje horizontalne signalizacije sa puta je vrlo lako za WOMA sisteme.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Parking garaže su u osnovi vrlo zahtevni projekti jer postoje mesta koja su vrlo nepristupačna. Kompaktan dizajn WOMA opreme čine da je ona primenljiva na svim mestima.

Bez obzira na izloženost površina, bez obzira da li se beton uklanja do dubine od 40cm, naši sistemi pokazuju visok nivo efikasnosti bez obziira na specifičnost zahteva. Takođe je upotreba robota moguća bez ikakvih problema i ograničenja.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

WOMA tehnologija se koristi širom sveta gde god se zahteva efikasno tretiranje površina.

Uzimajući u obzir presvlake, farbe, korozije preko zaštita bez emisije štetnih supstanci pa do uklanjanja betona bez prašine i vibracija, WOMA sistemi rade u korist očuvanja životne sredine.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

WOMA tehnologija se koristi širom sveta gde god se zahteva efikasno tretiranje površina.

Uzimajući u obzir presvlake, farbe, korozije preko zaštita bez emisije štetnih supstanci pa do uklanjanja betona bez prašine i vibracija, WOMA sistemi rade u korist očuvanja životne sredine.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Gde god je potrebno kontrolisano uklanjanje zaštita i presvlaka, WOMA sistemi i oprema su idealni za to.

Odabirom različitih vrsta dizni i sistema se može postići kontrolisano uklanjanje. Uz pomoć pritisaka do 3000 bara i širokog asortimana alata, zaštite se mogu veoma efikasno ukloniti bez oštećenja osnovnog materijala.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Uklanjanje šljake sa toplo valjanih šipki je vrlo bitna za krajni kvalitet materijala.Uklanjanje šljake se vrši hidro mehaničkim putem i ovakav vid uklanjanja je idealan iz sledećih razloga.

Efekat hlađenja je povećan, čišćenje i isparavanje utiču pozitivno na otvrdnjavanje materijala.

Mnogo godina je WOMA partner u industriji proizvodnje čelika i isporučuje sisteme projektovane prema specifičnim zahtevima korisnika.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Bilo da je boja, plastika, asfalt, beton, premaz, guma, ulje, korozija ili mnogi drugi materijali, naši WOMA alati su čisto nepobedivi.

Široko polje performansi nam dozvoljava veliku efektivnost u čišćenju velikih površina u horizontalnom položaju ili vertikalnom, na primer fasada, zgrada, oprema za transport i pista.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Na polju civilnog inženjerstva naša tehnologija diktira standarde uz akcenat na očuvanje životne sredine. Ovo je postignuto tako što je u isto vreme akcenat bačen na efektivnost tehnologije i zahtevima iz oblasti očuvanja životne sredine.

Od uklanjanja presvlaka, sistema za čišćenje površina, čišćenje betona do odstranjivanja betona, čelika, keramike, naši sistemi pružaju najveću pouzdanost.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Redovan nadzor je ključan za operativno funkcionisanje i strukturnu sigurnost mostova. Naravno i samo održavanje se mora izvesti prema strogim standardima.

Naši WOMA sistemi su pogodni za sve vrste održavanja od jednostavnog čišćenja do uklanjanja slojeva po unapred definisanim stanjem čvrstoće iIi do osnovne armature, naravno bez oštećenja.

WOMA sistemi ovde mogu imati efekat do 1m dubine. Sve ove pogodnosti koje nude WOMA sistemi, čine veoma jednostavno održavanje strukture mostova.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Velika fleksibilnost sistema WOMA čini idealnim za čišćenje i održavanje opreme u brodogradnji.

Otvorene površine, uključujući i trup, mogu se efektno čistiti kao i tankovi ili linije. Čak se može primeniti i sečenje ukoliko je potrebno.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Gde god je potrebno kontrolisano uklanjanje zaštita i presvlaka, WOMA sistemi i oprema su idealni za to.

Odabirom različitih vrsta dizni i sistema se može postići kontrolisano uklanjanje.

Uz pomoć pritisaka do 3000 bara i širokog asortimana alata, zaštite se mogu veoma efikasno ukloniti bez oštećenja osnovnog materijala.

 

 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Proizvodnja aluminijuma je vrlo zastupljena danas jer se aluminijum sve više primenjuje u raznim granama industrije. Nus produkti u procesu proizvodnje aluminijuma se vrlo uspešno odstranjuju sa pritiscima od 1500 do 3000 bara. Treba imati na umu da se osnovni materijal ne oštećuje prilikom čišćenja sa našim WOMA sistemima.

WOMA ima 45 godina iskustva u razvoju čišćenja postrojenja, čiji su zahtevi vrlo specifični i prilagođeni tehnološkom sistemu korisnika.

 

 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Primena gumenih presvlaka cevovoda i rezervoara dovodi do povećanog veka trajanja tih elemenata ali isto tako je jako teško odstraniti stari sloj pre nego se nanese novi. Ni jedna metoda nije tako efikasna kao uklanjanje pomoću vode visokog pritiska.

Upotrebom naših sistema na primer TankMaster XXL, X, S i podesivi sistem SpeedControl 3000 možemo odstraniti bilo kakvu vrstu gumene presvlake.

 

 
 
 
 
 
 
PDF