Servis: +381 11 7432 453

Pribor

 

ProgressJet II je baziran na prethodnoj verziji ProgressJet 5AX sistemu s tim što je unapređen i poboljšan. Može da se koristi i za eliminaciju neupravnih reznih ivica pored funkcije rezanja u 3D dok su karakteristike rezanja u 2D i 3D iste kao i na predhodnoj verziji sistema ProgressJet.

Mehanika omogućava zakretanje rezne glave po A i B osama za +/- 60°. Poseduje i jedinstven bezbednosni sistem koji prati i analizira kretanje rezne glave i poziciju vodenog mlaza u okviru radne površine preko senzora koji eliminiše mogućnost da se operator nađe u opasnosti ili mogućnost da dođe do oštećenja uređaja. Poseduje i laserski visinski senzor.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

ProgressJet 5AX sistem u potpunosti ima iste funkcije kao i standardni ProgressJet sistem s tim što ima nešto manju preciznost i brzinu pozicioniranja.

Mehanika obezbeđuje zakretanje rezne glave za +/- 45° što omogućava rezanje pločastih materijala u 3D režimu za poluproizvode i zahteva 3D CAD-CAM softver (Igems modul Bevel Cutting).

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

ProgressJet je sistem koji eliminiše neupravne rezne ivice vertikalnim rezovima i samim tim povećava preciznost oblika.

ProgressJet omogućava dodatni 3D mehanizam kontrolisan preko CNC upravljačkog sistema koji je u skladu sa bazom podataka materijala i tehnologije.

Ima mogućnost zakretanja rezne glave po A i B osi za +/- 10° i ne zahteva specijalne 3D CAD-CAM softvere.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Namenjen je za uklanjanje mehaničke nečistoće (iskorišćenog abraziva i čestice do 3 mm prečnika) iz kade.

Osnova sistema je varena konstrukcija na koju su smešteni pneumatska pumpa, muljna pumpa, upravljanje i mehanički hidrociklon. U sastavu sistema je usisni vod od nerđajućeg čelika kroz koji se usisava voda i abraziv iz kade.

Ova smesa pomoću debelozidne cevi ulazi u hidrociklon gde se odvaja voda. Zatim voda odlazi u pomoćni tank a čvrste čestice u separacionu vreću. Ostatak vode iz vreće ide u pomoćni tank i onda se pomoću muljne pumpe ubacuje u kadu. Kada se vreća napuni ona se zameni.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Sedimentaciona jedinica je namenjena za ukljanjanje abrazivnog meterijala i nečistoća (max 1.6 mm), stvorenih tokom procesa rezanja iz kade. Sistem radi po principu taloženja nečistoća u tanku.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Potpuno novi dizajn automatizovanog transportnog sistema namenjenog za transport abraziva do proporcionalnog dozatora ATD V.

Niža cena, na prvom mestu niži troškovi u eksploataciji su glavne prednosti u poređenju sa prethodnim modelima. Njegova niža cena u eksploataciji se ogleda u izuzetno maloj potrošnji komprimovanog vazduha.

Sistem je dostupan u dve osnovne verzije, jedna kapaciteta 1000 kg abraziva i druga kapaciteta 250 kg abraziva.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Visinski sensor obezbeđuje funkciju automatskog zauzimanja optimalnog razmaka između neravnih površina rezanja i rezne dizne tokom samog procesa.

Senzor na kućištu obezbeđuje optimalnu distancu.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Daljinska kontrola omogućava komforno opsluživanje stola prilikom ručnog menjanja ili određivanja brzine u automatskom režimu.

Zahvaljujući fleksibilnom kablu dužine, pokriva celo područje rada mašine. Za mašine opremljene Teach In sistemom isporučuje se kao obavezan deo opreme.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Daljinska kontrola za ATD V proporcijalni dozator abraziva omogućava komunikaciju između proporcionalnog dozatora proizvedenog u PTV-u i kontrolnih sistema Water Jet mašina drugih proizvođača koji ne koriste proporcionalno doziranje abraziva.

Zahvaljujući ovom uređaju, mašine drugih proizvođača takođe mogu da koriste prednosti proporcionalnog dozatora abraziva.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF