Servis: +381 11 7432 453

Woma

 

Ova serija je posebno projektovana za rad sa vodom koja u sebi ima prljavštine u vidu peska ili nekih drugih čvrstih čestica. Visokopritisne pumpe iz ove serije su projektovane da rade do pritisaka od 400 bara i protoka do 1700 l/min.

Za razliku od pumpi iz slične klase ARP serija je konstruisana da može uzimati i vodu koja je ugrejana do 65°C, a postepenim povećanjem temperature može se uzeti i voda ugrejana do 90°C.Osobine i parametri pumpe se mogu lako promeniti zahvaljujući modularnom sistemu seta klipova. Pumpe zadovoljavaju ATEX kao i API standard i imaju hlađenje reduktorske kutije. Pogonsko vratilo ima mogućnost povezivanja sa još jednom pumpom, čime se u mnogome povećava fleksibilnost. Pumpe serije ARP su razvijene kao sporohodne pumpe što im omogućava vrlo široku primenu što se tiče pogonskih agregata. Sa stanovišta održavanja ovo znači duže vreme rada između servisa.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Ovu seriju odlikuju patentirani ventili po tehnologiji HCV, čime smo ovladali pritiscima do 4000 bara.

Pumpe ove serije su idealne za sečenje i rasturanje postrojenja, kao i za skidanje velikih naslaga presvlaka i rđe. Kao sporohodne pumpe odlikuju se dugim životnim vekom kao i velikim intervalom rada između dva servisa.

Osobine i parametri pumpe se mogu lako promeniti zahvaljujući modularnom sistemu seta klipova. Ova pumpa ima takvu konstrukciju ulaznog vratila da se može spojiti sa još jednom pumpom i tako udvostručiti učinak. Pumpe zadovoljavaju ATEX kao i API standard.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Korišćenjem pritiska do 1500 bara i velike količine protoka vode do 605 l/min, ova serija je odlična za teška uklanjanja betona i skidanje debelih i čvrstih zaštitnih premaza. Ova serija je opremljena hlađenjem reduktora i tako nije izložena zamoru usled povišene temperature. Ovo ima za posledicu dug radni vek i duge intervale između dva servisa.

Osobine i parametri pumpe se mogu lako promeniti zahvaljujući modularnom sistemu seta klipova. Ova pumpa ima takvu konstrukciju ulaznog vratila da se može spojiti sa još jednom pumpom i tako udvostručiti učinak. Ova serija je konstruisana da može uzimati i vodu koja je ugrejana do 65°C, a postepenim povećanjem temperature može se uzeti i voda ugrejana do 90°C. To čini ovu seriju jedinstvenom. Pumpe zadovoljavaju ATEX kao i API standard.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Visokopritisna klipna pumpa Y serije je izuzetno kompaktna. Sa radnim pritiscima do 1000 bara, ova pumpa je najmoćnija u klasi. Razvijena je za uklanjanje betona prilikom rekonstrukcije objekata, skidanje premaza ili čišćenje cevnih snopova. Ova serija ima produženo vratilo tako da možete ukopčati još jednu pumpu i tako udvostručiti parametre.

Osobine i parametri pumpe se mogu lako promeniti zahvaljujući modularnom sistemu seta klipova.

Pumpe serije Y su razvijene kao sporohodne pumpe što im omogućava vrlo široku primenu što se tiče pogonskih agregata. Sa stanovišta održavanja ovo znači duže vreme rada između servisa. Poseduju i hlađenje reduktorske kutije. Ova serija je konstruisana da može uzimati i vodu koja je ugrejana do 65°C, a postepenim povećanjem temperature može se uzeti i voda ugrejana do 90°C. To čini ovu seriju jedinstvenom. Pumpe zadovoljavaju ATEX kao i API standard.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Radni pritisak do 750 bara i protok do 229 l/min čine ovu seriju posebno pogodnom za čišćenje cevi, cevnih snopova, kanalizacija, rezervoara i kontejnera. Pumpe serije 02 su razvijene kao sporohodne pumpe što im omogućava vrlo široku primenu što se tiče pogonskih agregata. Sa stanovišta održavanja ovo znači duže vreme rada između servisa. Poseduju i hlađenje reduktorske kutije.

Pogonsko vratilo ima mogućnost povezivanja sa još jednom pumpom, čime se u mnogome povećava fleksibilnost i udvostručuje izlazne parametre. Ova serija je konstruisana da može uzimati i vodu koja je ugrejana do 65°C, a postepenim povećanjem temperature može se uzeti i voda ugrejana do 90°C.

Pumpe zadovoljavaju ATEX kao i API standard.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Radni pritisak do 250 bara i protoka do 400 l/min čine ovu seriju posebno pogodnom za čišćenje kanala i cevi. Osobine i parametri pumpe se mogu lako promeniti zahvaljujući modularnom sistemu seta klipova. Pumpe zadovoljavaju ATEX kao i API standard i imaju hladjenje reduktorske kutije.

Ova serija je konstruisana da može uzimati i vodu koja je ugrejana do 65°C, a postepenim povećanjem temperature može se uzeti i voda ugrejana do 90°C. To čini ovu seriju jedinstvenom.

Pumpe serije 03 su razvijene kao sporohodne pumpe što im omogućava vrlo široku primenu što se tiče pogonskih agregata. Sa stanovišta održavanja ovo znači duže vreme rada izmedju servisa.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Univerzalni su i mogu se koristiti u bilo kojoj oblasti čišćenja. Ergonomski oblik drške i okidača obezbeđuju jednostavno korišćenje ovog pištolja.

Visokopritisni priključak je tako konstruisan da crevo ima najmanje opterećenje na rukovaoca. Osim toga ovaj priključak onemogućuje zamotavanje creva. Sve ovo ide u prilog pištoljima sa aspekta sigurnosti što se očekuje od visokopritisnih pranja. Pištolj je opremljen mehaničkom zaštitom od samouključivanja ili slučajnog uključivanja. Ovi pištolji se mogu isporučiti i u elektro varijanti ili sa daljinskom komandom.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Univerzalni su i mogu se koristiti u bilo kojoj oblasti čišćenja. Ergonomski oblik drške i okidača obezbeđuju jednostavno korišćenje ovog pištolja.

Visokopritisni priključak je tako konstruisan da crevo ima najmanje opterećenje na rukovaoca. Osim toga ovaj priključak onemogućuje zamotavanje creva. Sve ovo ide u prilog pištoljima sa aspekta sigurnosti što se očekuje od visokopritisnih pranja. Pištolj je opremljen mehaničkom zaštitom od samouključivanja ili slučajnog uključivanja. Ovi pištolji se mogu isporučiti i u elektro varijanti ili sa daljinskom komandom.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Daljinsko radio upravljanje je vrlo bitno za sigurno i komotno rukovanje WOMA opremom.

Pumpa visokog pritiska se može uključivati ili isključivati pomoću daljinske komande.

Naši pištolji koji rade i sa pritiscima do 3000 bara mogu se koristiti u različitim situacijama.

Kao dodatak oni mogu biti modularni i promenljivih osobina.

WOMA visokopritisni pištolji su vrlo laki i sigurni za rukovanje. Oslonac i rukohvat su ergonomski pogodni i okidač se pomera lako.

Konekcija creva je tako konstruisana da su creva uvek smeštena na donjoj strani.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Pored sveobuhvatne opreme koja ima širok spektar dejstva, mi vam nudimo i opremu za zaštitu prilikom rada. Ova oprema nudi udobnost i komfor prilikom rada bez velikog ograničenja u pokretima tela.

Nudimo vam:

  • Zaštitne čizme
  • Rukavice
  • Šlem
  • Odelo

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Pored sveobuhvatne opreme koja ima širok spektar dejstva, mi vam nudimo i opremu za zaštitu prilikom rada. Ova oprema nudi udobnost i komfor prilikom rada bez velikog ograničenja u pokretima tela.

Nudimo vam:

  • Zaštitne čizme
  • Rukavice
  • Šlem
  • Odelo

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Visokopritisna creva se odlikuju izuzetnim kvalitetom i pouzdanošću. Gumena obloga je razvijena u saradnji sa našim dobavljačima.

Posebna pažnja se obraća na fleksibilnost creva kako bi se rukovanje prilikom rada sa našim crevima olakšalo. Finalno sastavljanje se vrši u našoj fabrici kao i testiranje na pritiscima od 5000 bara, a sve to prema DIN standardu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Visokopritisna creva se odlikuju izuzetnim kvalitetom i pouzdanošću. Gumena obloga je razvijena u saradnji sa našim dobavljačima.

Posebna pažnja se obraća na fleksibilnost creva kako bi se rukovanje prilikom rada sa našim crevima olakšalo. Finalno sastavljanje se vrši u našoj fabrici kao i testiranje na pritiscima od 5000 bara, a sve to prema DIN standardu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Turbo dizne su raznovrsne u njenim oblastima primene.

Bez obzira da li se koristi za čišćenje cevi, kanala, rezervoara, površina koje su izložene, sečenje metala, čelika, betona, tvrde keramike, uklanjanje boja, ulja, naslaga od koksa, korozije ili gumirane presvlake sa našim jedinicama do 4000 bara, rade vrlo pouzdano i efikasno.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Alat je namenjen za čišćenje kanalizacionih cevi. Bočni mlazevi idu u svim pravcima ali su sve okrenute prema nazad i tako izazivaju kretanje alata kroz cev.

Primenom specijalne WOMA tehnologije mlazevi se sami podešavaju u optimalni položaj i tako potrošnju vode dovode na optimalnu meru.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

WOMA SpeedControl 3000SC kao i SCL idealni su za obradu površina pod visokim pritiskom i visokim područjem efikanosti. Odlikuje se lakom i brzom zamenom više od 10 različitih dizni kao i nosača. Prilikom rada je moguće uticati na brzinu.

SCL je verzija koja je lakša za 350 grama od SC 3000, tako da je idealna za rad iznad glave zbog lakšeg manipulisanja.

Obe vrste dizne se mogu kombinovati sa svim sistemima visokopritisnog pranja.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

 
 
Abrasive blaster predstavlja alat koji pod visokim pritiskom meša vodu i abrazivni material i tako postaje izuzetno moćan alat za čišćenje površina sa najvećim koeficijentom pokrivenosti.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Imaju veliku svestranost u primeni.

Konstrukcija dozvoljava čišćenje malih i srednje zaprljanih cevi. Konstrukcija sa čeono radijalnim mlazevima je korisna kod začepljenih cevi.

Još jedna vrlo bitna osobina je da iako se rotiraju, dizne nemaju zaptivke i ležajeve tako da su vrlo pouzdane.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Dizne i nosači dizni su raznovrsne u njenim oblastima primene.

Bez obzira da li se koristi za čišćenje cevi, kanala, rezervoara, površina koje su izložene, sečenje metala, čelika, betona, tvrde keramike, uklanjanje boja, ulja, naslaga od sa, korozije ili gumirane prevlake sa našim jedinicama do 4000 bara, rade vrlo pouzdano i efikasno.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Orbimaster dizne su raznovrsne u njenim oblastima primene.

Bez obzira da li se koristi za čišćenje cevi, kanala, rezervoara, površina koje su izložene, sečenje metala, čelika, betona, tvrde keramike, uklanjanje boja, ulja, naslaga od koksa, korozije ili gumirane presvlake sa našim jedinicama do 4000 bara, rade vrlo pouzdano i efikasno.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA