Servis: +381 11 7432 453

VP pumpe

 

Ova serija je posebno projektovana za rad sa vodom koja u sebi ima prljavštine u vidu peska ili nekih drugih čvrstih čestica. Visokopritisne pumpe iz ove serije su projektovane da rade do pritisaka od 400 bara i protoka do 1700 l/min.

Za razliku od pumpi iz slične klase ARP serija je konstruisana da može uzimati i vodu koja je ugrejana do 65°C, a postepenim povećanjem temperature može se uzeti i voda ugrejana do 90°C.Osobine i parametri pumpe se mogu lako promeniti zahvaljujući modularnom sistemu seta klipova. Pumpe zadovoljavaju ATEX kao i API standard i imaju hlađenje reduktorske kutije. Pogonsko vratilo ima mogućnost povezivanja sa još jednom pumpom, čime se u mnogome povećava fleksibilnost. Pumpe serije ARP su razvijene kao sporohodne pumpe što im omogućava vrlo široku primenu što se tiče pogonskih agregata. Sa stanovišta održavanja ovo znači duže vreme rada između servisa.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Ovu seriju odlikuju patentirani ventili po tehnologiji HCV, čime smo ovladali pritiscima do 4000 bara.

Pumpe ove serije su idealne za sečenje i rasturanje postrojenja, kao i za skidanje velikih naslaga presvlaka i rđe. Kao sporohodne pumpe odlikuju se dugim životnim vekom kao i velikim intervalom rada između dva servisa.

Osobine i parametri pumpe se mogu lako promeniti zahvaljujući modularnom sistemu seta klipova. Ova pumpa ima takvu konstrukciju ulaznog vratila da se može spojiti sa još jednom pumpom i tako udvostručiti učinak. Pumpe zadovoljavaju ATEX kao i API standard.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Korišćenjem pritiska do 1500 bara i velike količine protoka vode do 605 l/min, ova serija je odlična za teška uklanjanja betona i skidanje debelih i čvrstih zaštitnih premaza. Ova serija je opremljena hlađenjem reduktora i tako nije izložena zamoru usled povišene temperature. Ovo ima za posledicu dug radni vek i duge intervale između dva servisa.

Osobine i parametri pumpe se mogu lako promeniti zahvaljujući modularnom sistemu seta klipova. Ova pumpa ima takvu konstrukciju ulaznog vratila da se može spojiti sa još jednom pumpom i tako udvostručiti učinak. Ova serija je konstruisana da može uzimati i vodu koja je ugrejana do 65°C, a postepenim povećanjem temperature može se uzeti i voda ugrejana do 90°C. To čini ovu seriju jedinstvenom. Pumpe zadovoljavaju ATEX kao i API standard.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Visokopritisna klipna pumpa Y serije je izuzetno kompaktna. Sa radnim pritiscima do 1000 bara, ova pumpa je najmoćnija u klasi. Razvijena je za uklanjanje betona prilikom rekonstrukcije objekata, skidanje premaza ili čišćenje cevnih snopova. Ova serija ima produženo vratilo tako da možete ukopčati još jednu pumpu i tako udvostručiti parametre.

Osobine i parametri pumpe se mogu lako promeniti zahvaljujući modularnom sistemu seta klipova.

Pumpe serije Y su razvijene kao sporohodne pumpe što im omogućava vrlo široku primenu što se tiče pogonskih agregata. Sa stanovišta održavanja ovo znači duže vreme rada između servisa. Poseduju i hlađenje reduktorske kutije. Ova serija je konstruisana da može uzimati i vodu koja je ugrejana do 65°C, a postepenim povećanjem temperature može se uzeti i voda ugrejana do 90°C. To čini ovu seriju jedinstvenom. Pumpe zadovoljavaju ATEX kao i API standard.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Radni pritisak do 750 bara i protok do 229 l/min čine ovu seriju posebno pogodnom za čišćenje cevi, cevnih snopova, kanalizacija, rezervoara i kontejnera. Pumpe serije 02 su razvijene kao sporohodne pumpe što im omogućava vrlo široku primenu što se tiče pogonskih agregata. Sa stanovišta održavanja ovo znači duže vreme rada između servisa. Poseduju i hlađenje reduktorske kutije.

Pogonsko vratilo ima mogućnost povezivanja sa još jednom pumpom, čime se u mnogome povećava fleksibilnost i udvostručuje izlazne parametre. Ova serija je konstruisana da može uzimati i vodu koja je ugrejana do 65°C, a postepenim povećanjem temperature može se uzeti i voda ugrejana do 90°C.

Pumpe zadovoljavaju ATEX kao i API standard.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA

 

 

Radni pritisak do 250 bara i protoka do 400 l/min čine ovu seriju posebno pogodnom za čišćenje kanala i cevi. Osobine i parametri pumpe se mogu lako promeniti zahvaljujući modularnom sistemu seta klipova. Pumpe zadovoljavaju ATEX kao i API standard i imaju hladjenje reduktorske kutije.

Ova serija je konstruisana da može uzimati i vodu koja je ugrejana do 65°C, a postepenim povećanjem temperature može se uzeti i voda ugrejana do 90°C. To čini ovu seriju jedinstvenom.

Pumpe serije 03 su razvijene kao sporohodne pumpe što im omogućava vrlo široku primenu što se tiče pogonskih agregata. Sa stanovišta održavanja ovo znači duže vreme rada izmedju servisa.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDFBROŠURA