Servis: +381 11 7432 453

Visokopritisne pumpe

 

Ova pumpa PTV Jets Advantage EP 94 50 S je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 6480 bar-a i maksimalni protok vode od 2.4L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje velikih debljina ili stolova .

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome upravljati sa CNC stola ručno ili automatski.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ovi modeli PRO 60 i PRO 125 imaju mogućnost ostvarivanja 2 nivoa pritiska. Pumpa je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 6200 bar-a i maksimalni protokom vode od 2.2 ili 5.5L/min.

Pogodni su za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje svih vrsta materijala i debljnia. Poseduju automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome upravljati sa CNC stola ručno ili automatski. Pumpa ima smanjen nivo buke i tako je pogodna za postavljanje pored CNC stolova.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

PTV Jets 7.5 60c je model koji ima mogućnost ostvarivanja 10 nivoa pritiska. Zbog ove osobine pogodna je za rezanje raznih materijala koji su osetljvi na delovanje vodenog mlaza.

Ova pumpa je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protok vode od 7.5L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje svih vrsta materijala i debljina. Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome upravljati sa CNC stola ručno ili automatski. Pumpa ima smanjen nivo buke i tako je pogodna za postavljanje pored CNC stolova.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ovo je model koji ima mogućnost ostvarivanje 10 nivoa pritiska. Zbog ove osobine pogodna je za rezanje raznih materijala koji su osetljvi na delovanje vodenog mlaza.

Pumpa PTV Jets 3.8 60K Compact je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protokom vode od 3.8L/min. Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje svih vrsta materijala i debljina.

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome upravljati sa CNC stola ručno ili automatski. Pumpa ima smanjen nivo buke i tako je pogodna za postavljanje pored CNC stolova.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ovo je najprodavaniji model firme PTV.

Ova pumpa PTV Jets 3.8 60K Classic je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protok vode od 3.8L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje mekših materija i materijala koji se seku čistom vodom ali i za materijale većih debljina i tvrdoća.

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome uprvljati sa CNC stola ručno ili automatski. Pumpa ima smanjen nivo buke i tako je pogodna za postavljanje pored CNC stolova.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ova pumpa PTV Jets 3.8 60K Basic je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protok vode od 3.8L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje mekših materija i materijala koji se seku čistom vodom ali i za materijale većih debljina i tvrdoća.

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome uprvljati sa CNC stola ručno ili automatski.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ova pumpa PTV Jets 2.2 60K sa specijalnim oklopom protiv buke je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protok vode od 2.2L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje mekših materija i materijala koji se seku čistom vodom ali i za materijale većih debljina i tvrdoća.

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome uprvljati sa CNC stola ručno ili automatski.

Pumpa je pogodna zbog svoje izvedbe da se instalira pored CNC stola, jer je buka svedena na minimum.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ova pumpa PTV Jets 2.2 60K sa kućištem je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protok vode od 2.2L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje mekših materija i materijala koji se seku čistom vodom ali i za materijale većih debljina i tvrdoća.

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome uprvljati sa CNC stola ručno ili automatski.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ova pumpa PTV Jets 2.2 je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protok vode od 2.2L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje mekših materija i materijala koji se seku čistom vodom ali i za materijale većih debljina i tvrdoća.

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome uprvljati sa CNC stola ručno ili automatski.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ova pumpa PTV Jets 1.1 je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protok vode od 1.1L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje mekših materija i materijala koji se seku čistom vodom.

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome uprvljati sa CNC stola ručno ili automatski.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ova pumpa PTV Jets 5.7 je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protok vode od 5.7L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje velikih debljina ili stolova koji su opremljeni sa više reznih glava. Može se koristiti rezna glava veličine 17 ili dve veličine 12, što u mnogome znači sa aspekta brzine.

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome upravljati sa CNC stola ručno ili automatski.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF