Servis: +381 11 7432 453

Proizvodi

 

Ova pumpa PTV Jets Advantage EP 94 50 S je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 6480 bar-a i maksimalni protok vode od 2.4L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje velikih debljina ili stolova .

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome upravljati sa CNC stola ručno ili automatski.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

WRYKRS je Česki proizvod koji je namenjen uglavnom za 2D sečenje. Vrlo je jednostavan za korišćenje. Poseduje paletu alata koja omogućava vrlo lako programiranje.

Tu se izdvajaju opcije optmizacije i smanjenje utroška materijala. Vrlo je pogodan za evidenciju ostataka materija, izradu razvijenih delova koje treba savijati posle sečenja. Pomoću njega se može raditi i graviranje u materijalu.

Dostupan je na više jezika. Vrlo bitna stvar koja ga izdvaja od drugih je i odlična podrška proizvođača.

 

 

 • Vrhunski program sa modularnim konceptom
 • Veoma dobre CAD sličnosti sa AutoCAD-om
 • Kvalitetan dizajn
 • Otvorena baza podataka tehnologije
 • Veliki izbor opcija na različitim jezicima
 • Odlična podrška proizvođača

 

Moduli:

 • IGEMS R10 – Modul ima srce programa koji je kombinovan sa ostalim
 • AWJ – osnovni CAM modul. Zajedno sa IGEMS R10 predstavlja osnov za rad sa programom. Podržane operacije: rad sa internom bazom podataka, priprema pripremka za sešenje. Generisanje CNC koda.
 • 2D CAM – Osnovni CM modul. Zajedno sa IGEMS R10 predstavlja osnovni rad sa programom. Podrzane operacije: kreiranje osnovnih oblika u sopstvenom okruzenju internog CAD, Ucitavanje dwg i dxf fajlova.
 • CAM – Tools – Modul za analizu i optimizaciju učitanog ili kreiranog oblika. Modul nije uticajan na rad ali je izuzetno pogodan za nalaženje grešaka. Pomaže da se oblik optimizuje, očisti i omogući kraći CNC kod koji se generiše.
 • Nesting Level 1 – Vrlo bitan alat za poluautomatsko i automatsko uklapanje.
 • Nesting Level 2 – Veoma vazan alat za sečenje velikih serija. U mogućnosti je da uklopi tražene poluproizvode sa maksimalnom efektivnosti što je važno za smanjenje količine isečenog materijala.
 • CAM 5X ( Sečenje kosina) – Modul stvoren za petoosne mašine. Podiže mogućnosti 2D CAM modula sa ostalim funkcijama.
 • Data Exchange – Mogućnost da se CBF, GEO, TAG, ORD, WMF, IGS fajlovi učitaju u IGEMS. Vrlo je koristan za korisnike koji imaju bazu podataka u nekom od ovih formata i žele da rade sa njima. Modul je u mogućnosti da preuzme i CNC kod.
 • SignMaker – Za rad sa JPG/BMP modelima i fontovima u okruženju internog CAD-a. Modul je prvenstveno pogodan za korisnike koji rade sa štampanim modelima.
 • TileMaker – Za pločice, inlaje i mozaike.
 • Organizer – Pomaže za čuvanje informacija o realizovanim i planiranim poslovima, korisnicima itd. Zasnovan je na SQL bazi podataka i dozvoljava brzi pristup u skladu sa određenim zahtevima.
 • Floating Licence – Dozvoljava rad više ljudi bez upotrebe ključa na više računara.

igems-r10-2

 

WPT kompanija isporučuje visoko kvalitetni abrazivni materijal.

Zahvaljujući njegovoj tvrdoći i strukturi, obezbeđuje visoku produktivnost i odličan kvalitet reza.

Visoko kontrolisana priprema obezbeđuje 100% efektivnosti bez prašine i prevelikih zrna, i tako obezbeđuje optimalne i stabilne uslove snabdevanja abrazivom, bez zagušenja dizne ili sistema.

Ovo pruža najvišu efektivnost proizvodnje i najniže troškove proizvodnje prilikom samog procesa rezanja.

 

Abraziv je namenjen za sečenje raznih materijala:

 • Sve vrste čelika
 • Bakar
 • Granit
 • Aluminijum
 • Guma
 • Staklo
 • Nerđajući čelik
 • Mermer
 • Drvo i ostali materijali 

 

Hemijski sastav

SiO2 36%
Al2O3 20%
FeO 30%
Fe2O3 2%
TiO2 1%
MnO 1%
CaO 2%
MgO 6%

Mineralni sastav

Garnet 97 – 98 %
Ilmenite 1 – 2 %
Zircon < 0,2 %
Silica (discrete silicon dioxide) < 0,5 %
Others < 0,25 %

Osobine

Fizičke osobine (uopšteno):
Specifična zapremina 2,38 t/m3
Specifična težina 4,10
Tvrdoća po Moru 7,50 – 8,0
Tačka topljenja 1250 °C
Oblik zrna Rogljast
Ostale karakteristike (tipične):
Provodljivost max. 0,25 mS/cm
Radioaktivnost Nemerljiv
Hidroskopnost Nije hidroskopan, inertan
Hloridi (ukupno) <0,0025 %
Gvožđe <0,01 % *
Ugljenik <0,01 % *
Drugi teški metali <0,01 % *
Sumpor <0,01 %
* Ispod merljive granice

Veličina zrna za vodeno sečenje

Odnos veličine zrna i oznake abraziva
Mikrona US MESH 50 MESH 80 MESH 120 MESH
(600-200) (300-150) (200-100)
600 30 2
425 40 10
300 50 20 10
250 60 78 60
212 70 95 85 8
180 80 100 95 55
150 100 100 90
125 120 99
106 140 100 

Pakovanje

 • u vrećama od 1 t postavljene PC folijom.

Opciono

 • u vrećama od 2 t postavljene PC folijom.
 • višeslojne vreće od 25 kg na paleti od 1 t ili 2 t.

 

 

ProgressJet II je baziran na prethodnoj verziji ProgressJet 5AX sistemu s tim što je unapređen i poboljšan. Može da se koristi i za eliminaciju neupravnih reznih ivica pored funkcije rezanja u 3D dok su karakteristike rezanja u 2D i 3D iste kao i na predhodnoj verziji sistema ProgressJet.

Mehanika omogućava zakretanje rezne glave po A i B osama za +/- 60°. Poseduje i jedinstven bezbednosni sistem koji prati i analizira kretanje rezne glave i poziciju vodenog mlaza u okviru radne površine preko senzora koji eliminiše mogućnost da se operator nađe u opasnosti ili mogućnost da dođe do oštećenja uređaja. Poseduje i laserski visinski senzor.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

ProgressJet 5AX sistem u potpunosti ima iste funkcije kao i standardni ProgressJet sistem s tim što ima nešto manju preciznost i brzinu pozicioniranja.

Mehanika obezbeđuje zakretanje rezne glave za +/- 45° što omogućava rezanje pločastih materijala u 3D režimu za poluproizvode i zahteva 3D CAD-CAM softver (Igems modul Bevel Cutting).

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

ProgressJet je sistem koji eliminiše neupravne rezne ivice vertikalnim rezovima i samim tim povećava preciznost oblika.

ProgressJet omogućava dodatni 3D mehanizam kontrolisan preko CNC upravljačkog sistema koji je u skladu sa bazom podataka materijala i tehnologije.

Ima mogućnost zakretanja rezne glave po A i B osi za +/- 10° i ne zahteva specijalne 3D CAD-CAM softvere.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Namenjen je za uklanjanje mehaničke nečistoće (iskorišćenog abraziva i čestice do 3 mm prečnika) iz kade.

Osnova sistema je varena konstrukcija na koju su smešteni pneumatska pumpa, muljna pumpa, upravljanje i mehanički hidrociklon. U sastavu sistema je usisni vod od nerđajućeg čelika kroz koji se usisava voda i abraziv iz kade.

Ova smesa pomoću debelozidne cevi ulazi u hidrociklon gde se odvaja voda. Zatim voda odlazi u pomoćni tank a čvrste čestice u separacionu vreću. Ostatak vode iz vreće ide u pomoćni tank i onda se pomoću muljne pumpe ubacuje u kadu. Kada se vreća napuni ona se zameni.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Sedimentaciona jedinica je namenjena za ukljanjanje abrazivnog meterijala i nečistoća (max 1.6 mm), stvorenih tokom procesa rezanja iz kade. Sistem radi po principu taloženja nečistoća u tanku.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Potpuno novi dizajn automatizovanog transportnog sistema namenjenog za transport abraziva do proporcionalnog dozatora ATD V.

Niža cena, na prvom mestu niži troškovi u eksploataciji su glavne prednosti u poređenju sa prethodnim modelima. Njegova niža cena u eksploataciji se ogleda u izuzetno maloj potrošnji komprimovanog vazduha.

Sistem je dostupan u dve osnovne verzije, jedna kapaciteta 1000 kg abraziva i druga kapaciteta 250 kg abraziva.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Visinski sensor obezbeđuje funkciju automatskog zauzimanja optimalnog razmaka između neravnih površina rezanja i rezne dizne tokom samog procesa.

Senzor na kućištu obezbeđuje optimalnu distancu.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Daljinska kontrola omogućava komforno opsluživanje stola prilikom ručnog menjanja ili određivanja brzine u automatskom režimu.

Zahvaljujući fleksibilnom kablu dužine, pokriva celo područje rada mašine. Za mašine opremljene Teach In sistemom isporučuje se kao obavezan deo opreme.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Daljinska kontrola za ATD V proporcijalni dozator abraziva omogućava komunikaciju između proporcionalnog dozatora proizvedenog u PTV-u i kontrolnih sistema Water Jet mašina drugih proizvođača koji ne koriste proporcionalno doziranje abraziva.

Zahvaljujući ovom uređaju, mašine drugih proizvođača takođe mogu da koriste prednosti proporcionalnog dozatora abraziva.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ovi modeli PRO 60 i PRO 125 imaju mogućnost ostvarivanja 2 nivoa pritiska. Pumpa je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 6200 bar-a i maksimalni protokom vode od 2.2 ili 5.5L/min.

Pogodni su za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje svih vrsta materijala i debljnia. Poseduju automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome upravljati sa CNC stola ručno ili automatski. Pumpa ima smanjen nivo buke i tako je pogodna za postavljanje pored CNC stolova.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

PTV Jets 7.5 60c je model koji ima mogućnost ostvarivanja 10 nivoa pritiska. Zbog ove osobine pogodna je za rezanje raznih materijala koji su osetljvi na delovanje vodenog mlaza.

Ova pumpa je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protok vode od 7.5L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje svih vrsta materijala i debljina. Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome upravljati sa CNC stola ručno ili automatski. Pumpa ima smanjen nivo buke i tako je pogodna za postavljanje pored CNC stolova.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ovo je model koji ima mogućnost ostvarivanje 10 nivoa pritiska. Zbog ove osobine pogodna je za rezanje raznih materijala koji su osetljvi na delovanje vodenog mlaza.

Pumpa PTV Jets 3.8 60K Compact je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protokom vode od 3.8L/min. Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje svih vrsta materijala i debljina.

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome upravljati sa CNC stola ručno ili automatski. Pumpa ima smanjen nivo buke i tako je pogodna za postavljanje pored CNC stolova.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ovo je najprodavaniji model firme PTV.

Ova pumpa PTV Jets 3.8 60K Classic je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protok vode od 3.8L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje mekših materija i materijala koji se seku čistom vodom ali i za materijale većih debljina i tvrdoća.

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome uprvljati sa CNC stola ručno ili automatski. Pumpa ima smanjen nivo buke i tako je pogodna za postavljanje pored CNC stolova.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ova pumpa PTV Jets 3.8 60K Basic je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protok vode od 3.8L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje mekših materija i materijala koji se seku čistom vodom ali i za materijale većih debljina i tvrdoća.

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome uprvljati sa CNC stola ručno ili automatski.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ova pumpa PTV Jets 2.2 60K sa specijalnim oklopom protiv buke je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protok vode od 2.2L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje mekših materija i materijala koji se seku čistom vodom ali i za materijale većih debljina i tvrdoća.

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome uprvljati sa CNC stola ručno ili automatski.

Pumpa je pogodna zbog svoje izvedbe da se instalira pored CNC stola, jer je buka svedena na minimum.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF

 

 

Ova pumpa PTV Jets 2.2 60K sa kućištem je u mogućnosti da obezbedi maksimalni pritisak od 4130 bar-a (60000PSI) i maksimalni protok vode od 2.2L/min.

Pogodna je za CNC stolove koji su namenjeni za sečenje mekših materija i materijala koji se seku čistom vodom ali i za materijale većih debljina i tvrdoća.

Opciono pumpa može imati hlađenje ulja pomoću vode ili pomoću vazduha. Poseduje automatski odzračni ventil. Pumpa ima unutrašnji sistem za dijagnostiku i moguće je njome uprvljati sa CNC stola ručno ili automatski.

 

 
 
 
 
 
 
 
PDF